CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MÚC ĐÍCH CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ LƯU TRỮ

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin dữ liệu trên website Tiemhoatigon.com – Nhằm mục đích tư vấn, hỗ trợ, xác nhận đơn hàng, giao hàng đến khách hàng đặt hàng qua website chúng tôi. Nội dung thu thập bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng.

Trong quá trình gửi hoa đến quý khách hàng, chúng tôi chỉ lưu trử thông tin về khách hàng đã đặt hàng, tài khoản ngân hàng của quý khách sẽ không được lưu giữ.

CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ LƯU TRỮ ĐIỀU GÌ

Trong khi bạn vào trang web, chúng tôi sẽ theo dõi:

– Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng cho, ví dụ, hiển thị sản phẩm bạn đã xem gần đây.

– Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng.

– Địa chỉ giao hàng: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn điền điều này để chúng tôi có thể, ví dụ, ước tính chi phí giao hàng trước khi bạn đặt hàng, và gửi đơn hàng cho bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi.

Khi bạn mua hàng từ website, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại, credit card/thông tin thanh toán và thông tin tài khoản bổ sung như tên tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ, như:

– Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn hàng mà bạn đã đặt.

– Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại.

– Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận.

– Thiết lập tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

– Tuân thủ mọi quy định mà chúng tôi đặt ra, chẳng hạn như là bị tính thuế.

– Cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng của cửa hàng chúng tôi.

– Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi, nếu bạn nhận được chúng.

Chúng tôi cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn hủy chúng.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin khách hàng sẽ được chúng tôi tuyệt đối bảo mật. Việc sử dụng thông tin của khách hàng chúng tôi chỉ được sự đồng ý của quý khách hàng từ những trường hợp khác liên quan đến pháp luật

Không chuyên giao thông tin cho đơn vị thứ 3, nếu chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp website bị tấn công, mất dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ năng chức năng để có biển pháp phù hợp.

Quản trị website yêu cầu quý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho việc giao hoa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không giải quyết trong trường hợp thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi không chính xác.

Xin chân thành cảm ơn!